Νέα Συλλόγου

afisa xorou 2019small

 Την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019,

πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος χορός του

Α.Π.Ο Κεραυνού Πετρούπολης

afisa xorou 2019small

να διασκεδάσουμε, να γιορτάσουμε και να γλεντήσουμε παρέα!

neo logo keravnos

vasilopita 640x360

Μη­νύ­μα­τα αγά­πης και κοι­νω­νι­κής αλ­λη­λεγ­γύ­ης έστει­λαν οι πα­λαί­μα­χοι πο­δο­σφαι­ρι­στές του Κε­ραυ­νού και του Άρη Πε­τρού­πο­λης τη Δευ­τέ­ρα 22 Απρι­λί­ου 2019.