Πρόεδρος : Δουγιέκος Σπύρος

Αντιπρόεδρος Α΄:Κυριάκος Τάσος

Αντιπρόεδρος Β΄:Λογιώτατος Πέτρος

Γενικός Γραμματέας : Χριστόπουλος Γιώργος

Ταμίας : Τασιαδάμης Θαλής

Μέλη : Μπαλτάς Βασίλης,Δουγιέκος Παναγιώτης,Γκανέτσος Γιώργος

 

Pin It